Открихме нова голяма подземна река в пещерата Духлата

На 19.02.2005 г. група от 8 човека от клуба открихме в Духлата нова голяма подземна река. На следващата седмица 24.02. новите части бяха картирани и изследвани. Сумарно частите са над 100 метра. Перспективи има, но трябва да се изчака маловодие. Най-интересното е че това откритие хвърля изцяло нова светлина относно образуването на Духлата и движението на подземните води в нея и дава почва за изследване и проучване на нови галерии и посоки в Духлата, които са изключително перспективни.

На 25 февруари открихме на повърхността няколко нови перспективни места:

- “Езерото” - 2.5 м тясна пукнатина със силно студено въздушно течение, където хвърлен камък пада около 6 метра в езеро. Отстрани има друг вход с образувания, който също води натам. Може да се изкопае най-лесно с помощта на огън. С перфоратор и т.н. ще отнеме повече време. С огън му давам 2-3 дена.

- “Дупките под камъка” – След Езерото намерихме друго много интересно място със много силно въздушно течение.

- На 5 март се разделихме на 2 копачески двойки – аз и Крис и Иво и Любо. Открихме и ново изключително перспективно място за копаене – “Глинения Вятър” – нов вход със силно топло въздушно течение. Иво и Любо започнаха да копаят там – ние с Крис на “Дупката под камъка”. При нас нещата вървяха добре – изкопахме около 4 метра главно в блокаж. Напред се вижда около 4-5 метра галерия откъдето духа изключително силно. Иво и Любо успяха да влязат около 2 метра в “Глинения Вятър” – напред се вижда началото на галерия препречена от камък забит вертикално.

На 6 март заедно с Калин продължихме в “Дупката под камъка”. След 2 часа копаене и няколко големи срутвания на блокажа над нас – преценихме че за момента трудно може да се проникне напред безопасно и се преместихме на “Глинения Вятър”. След 2 часа влязохме още метър и извадихме големия камък препречващ пътя напред. След него следва малка галерия със много силно топло въздушно течение, но за да се погледне по-добре трябва още малко да се разшири в глината. Следващия път ;).

Като се пооправи малко времето – имаме работа и в Духлата и навън ;)...