toltec's picture

Kурс по катерене и алпинизъм, м. май 2015 г.

От месец Май 2015 година АК “Екстрем“ организира курс за начално обучение по катерене и алпинизъм.
Начало на курса: 28. Април 2015 г.
Първа среща на курса – 28.04.2015 г, вторник от 19:00 ч. в залата на магазин „Екипировка“ на ул. Николай Коперник 28-30.

toltec's picture

Изсичане на вековни дървета в Природен парк Витоша!

Месец февруари, 2015 г.

В една от най-дивите части на планината Витоша, вътре в границите на природния парк, на около километър на изток от с. Чуйпетлово, изсичането на дървета кипи с бурна сила. Черните пътища водещи към вътрешността на планината са обезобразени от тежки камиони, които навлизат, за да извозват отсеченото. Трудно се върви по тези пътища дори от туристи. Където е било удобно са направени нови пътища – огромни дупки в сърцето на планината.

toltec's picture

Работата на СПК “Академик” в пещерата Духлата за периода 1972-1982 г

 Автор: Александър Стрезов

 

1972 г. По набелязания план изследванията продължават, като се работи предимно в Тронните зали и Малката Духла. Чрез флуоресцин се уточни, че Малката река се влива в Голямата в зала Носорог и багрилото, пуснато от Слънчев бряг, стига до мястото на вливането за 30 минути. 

Ал. Попов, Павел Веселинов, Алексей Бендерев, Светлин Димитров, Георги Марков, Румяна Панайотова. с.Боснек  1972 г.

 

toltec's picture

БОСНЕК И БОСНЕШКИЯ КАРСТОВ РАЙОН

Автори: Александър Стрезов, Петко Съйнов

Петко Съйнов и Александър Стрезов 1984г

Исторически бележки

toltec's picture

Пещерата Еделвайс - ОТКРИТИЕТО !

...Една история, която се случи точно преди 28 години...

9 май 1987 г.

toltec's picture

Пуснете водата - Попов извор, част 2

Върнахме се на Попов извор на 3 януари 2014 г. При предишния опит за източване на извора бяхме установили, че ни трябва доста по-мощна помпа/и за да изпреварим подземната река, която излиза през извора. Спряхме се на една многооо интересна помпа, която тествахме и пуснахме седмица преди това на Долния извор на с.

toltec's picture

Пуснете водата - Попов извор, част 1

На 8 ноември 2013 г. заедно със Ставри решихме да поточим вода с помпата на Попов извор. По данни на НИМХ-БАН за последните 13 години извора е бил без отток само няколко пъти - т.е. подземната река, която го захранва е била с минимален дебит или без такъв. Есента на 2013 г. беше почти без валежи и беше настъпило голямо маловодие в целия район.

toltec's picture

След 1-ия сифон в Долния извор на с. Боснек, 29.12.2013 г. S04E01

След 1-ия сифон в Долния извор, 29.12.2013 г. S04E01

Последното ни действие на Долния извор в с. Боснек беше на 19 септември 2011 г. Тогава, заедно с Тони, с помощта на потопяемата ни помпа, успяхме да източим около +100м3 вода и успяхме да проникнем сумарно около 15м. в отводнената пещерна галерия. Единственото продължение беше на 10 м. от входа в тесен сифон, дълбок около 2 м., неизвестно колко дълъг. По-нататъшното изследване тогава беше спряно поради настъпилите дъждове, и в очакване на следващото голямо маловодие изминаха повече от 2 години.

Syndicate content