Пуснете водата - Попов извор, част 1

На 8 ноември 2013 г. заедно със Ставри решихме да поточим вода с помпата на Попов извор. По данни на НИМХ-БАН за последните 13 години извора е бил без отток само няколко пъти - т.е. подземната река, която го захранва е била с минимален дебит или без такъв. Есента на 2013 г. беше почти без валежи и беше настъпило голямо маловодие в целия район. Идеално време за нашата стратегия за източване на извори и проникване в тях. Преди 2 години бяхме измислили да опитаме това и на Попов извор.

Този ден имахме на разположение само бензиновата помпа с дебит 50м3/час. Натоварихме всичко необходимо на джипа и спряхме почти до извора.

От извора излизаше малко вода в сравнение с обикновено, разбира се - малко но предостатъчно ;). Инсталирахме помпата близо до самия извор с минимално дълъг смукател и я пуснахме с много добър дебит. Заехме се и да разичстим камъните по коритото пред извора и надолу потече прилична рекичка. Нивото бавно започна да спада, бяхме сложили маркери по който отчитахме. Така изминаха около 2 часа - нивото спадна с около 10-на сантиметра и всичко изглеждаше много обнадеждаващо.

Но в един момент нивото започна все по-бавно да спада и на 3-ия час закова на едно и също място. Навън се стъмни и запалихме огън. По едно време към групата се присъдиниха Али и Шевкет. Продължихме още 2 часа в който нивото на извора не помръдна. Все още илзизаше вода от извора в коритото пред него - което означаваше че сме постигнали някакво равновесие или просто сме достигнали до огромно количество вода. Бяхме забравили да премерим дебита на извора на идване, а сега беше вече неподходящо. Все пак това беше едно от най-важните неща, за да може да направим някаква приблизителна оценка.

Разбира се, върнахме се след няколко дена (в които нямаше абсолютно никакви валежи) и премерихме дебита на извора. Средно беше около 13.24 л/с, или това са почти 48м3/час. Изводът беше ясен. В началото, нивото в извора е намалявал благодарение на нормалния оток, който осигурихме (приблизително също около 50м3/час) плюс дебита на помпата (макс. 50м3/час). В момента, в който сме свалили нивото и оттока намаля значително, помпата напълно е покривала притока на извора и за това нивото се задържа на едно и също място. Успокоителното беше че при дебит от около 100м3/час нивото на цялата вода спадна с около 10-на см за няколко часа. Тоест - водата може да бъде източена!

 

Опитът беше много полезен, за да преценим какво ще ни трябва за следващия път. Помпата, която имахме покриваше подземната река, която пълнеше извора, ако искахме да намаляваме нивото ни трябваха още и по-мощни помпи от тази, с която разполагахме. Насочихме търсенето натам и се върнахме на Попов Извор на 3 януари 2014 г., за което може да прочетете тук.