ПРОТЕСТ ЗА СТРАНДЖА!

Събота, 18 август 2007г., 16:30ч протест за  Странджа:

Жива верига (хоро) очертаваща  границите на природен парк "Странджа"

Живата верига върви по границите на  парка според ТУП на община Царево;  започва от морето, след 30м пресича  пътя Царево – с.Варвара и продължава  по края на горските масиви.

Ще познаете мястото по табела за ПП  "Странджа", поставена до шосето от  Царево за с. Варвара. Мястото е 1км  южно от кв. Василико (стария град на  Царево) и от къмпинг нестинарка, до  корабния завод.

Искания:
1. МОСВ да приеме план за управление на  парка, а община Царево да съдейства на  процеса;
2. ДНСК да събори незаконния строеж на  "Краш 2000" - ваканционно селище "Златна  перла";
3. МОСВ да приеме заповеди за режима на  защита на всички територии в  планината Странджа, попадащи в  европейската екологична мрежа "Натура  2000", според Постановление на МС  №122/17.2.2007г.

Actitivites: