Спелео форум

Ot Alex: Съобщаваме на пешерняшката общност , че стартираме провеждането на съвместна инициатива между федерацията и Националния музей “Земята и хората”, София с условно название “Спелео форум”. Форума ще се провежда под формата на лектория като за всяка сбирка ще има по една лекция на образователна тема , представяне на втора избрана от аудиторията тема + прожекция на фотоси или видеофилми.
Място на провеждане: ” Голямата видеозала на Националния музей “Земята и хората”
Време на провеждане: всеки последен петък на месеца;
Начало: 18.30 ч.
Каним всички желаещи на първата сбирка, която ще се състой на
26 януари 2007 г. (петък) от 18.30 ч. на опоменатото място. (входът е от задната част на сградата)
Програмата включва :
1.Откриване на лекториума и дискусия по неговото провеждане;
2. Представяне на английския вариант на книгата “Пещери и пещерно дело в България;
3. Прожекция на сръбски пещерно-леководолазен видеофилм “Забравените видове” с автор Саша Миланович.
Входът е свободен така, че Добре дошли!

Actitivites: