Курсът на Клуб Екстрем!

Курсьт се провежда в гр. София. Началото на новия курс е 19 януари (четвъртък) и 24 януари(вторник)  2012 г. в Общински Културен Институт "Красно Село" , Ритуален Дом, бул. Цар Борис III N41 от 18.30 часа.
Може да се запишете и в следващите седмици.


 
 

Два пьти седмично се провеждат теоретични занимания по 1 час. Практическите занятия се провеждат обикновено всяка събота и/или неделя извън София. Организират се и лагери с по-голяма продьлжителност, в зависимост от свободното време на курсистите. Посещава се и изкуствена стена в София за катерене през седмицата. Курсьт трае 3 месеца. Накрая се провежда теоретичен и практичен изпит. Завьршилите успешно изпита при желание стават членове на клуба. Специалният инвентар за катерене на курсистите по време на курса се осигурява от клуба. След завършването на курса, курсистите получават свидетелство и ако имат желание стават членове на клуба.

За записване и информация: тел.: 0887315654, или ICQ 12600014, skype: vreloto,  email: extreme@clubextreme.org

 

 
 

Клуб ЕКСТРЕМ

Тематичен план - 2012

0. Основни дейности в алпинизма. Алпийски обекти по света и у нас.
1. Лични съоръжения и екипировка за ходене в планината и в алпинизма.
2. Специални съоръжения в алпинизма.
3. Биваци и бивакуване.
4. Алпийски възли - за обвързване, за свързване на две въжета, самозатягащи възли, за осигуряване, за самоосигуряване. Обвързване към и с основното въже.
5. Осигуряване - основни принципи. Самоосигуряване. Едновременно осигуряване.
6. Хоризонтални и вертикални парапети. Тролей.
7. Последователно осигуряване. Манипулация с алпийски инвентар. Самостоятелно придвижване по свръзки. Фактор на падане.
8. Видове скали. Категория на трудност. Движение по скалите (преминаване на формите на скалния релеф). Означение на скалния релеф. Правила при катеренето.
9. Слизане от скали. Рапели - видове, основни особености.
10. Видове снежни повърхности. Движение по тях. Структура и състояние на снега. Самозадържане по снежни повърхности. Преодоляване на снежни образувания. Катерене по лед - основни принципи.
11. Опасности в планината свързани с климатичните и метереологични условия.
12. Опасности в планината свързани с релефа - лавини и каменопади.
13. Опасности в планината свързани с подготовката и поведението на алпиниста.
14. Първа помощ в планината. Транспортиране на пострадал. Направа на носилка от въже. Импровизирана носилка от ски.
15. Лавини. Лавиноспасителна акция.
16. Ориентирани с карта и компас. Признаци на времето.
17. Стратегия на изкачването на големи стени през лятото и зимата. Височинен алпинизъм.
18. Соло-осигуряване.
19. Спасяване на пострадал по скали . Полиспасти. Снаждане на две въжета при спасителна акция.
20. Спелеология. Пещерите в България и света.
21. Образуване на пещерите, фактори. Видове пещери. Карстови образувания - на повърхността и под земята.
22. Лична екипировка за проникване в пещери.
23. Специална екипировка за проникване.
24. Проникване - основни принципи и тактика, техника.
25. Картиране на пещерите и изследване.
26. Откриване на нови пещери - на повърхността и под земята. Опазване на пещерите.
27. Опасности в пещерите, свързани с особеностите им. Опасности, свързани с подготовката и поведението на спелеолозите.
28. Спасяване и поведение при аварийни ситуации.
29. Дълготраен престой под земята. Подземни биваци. Тактика.
30. Вертикална спелеология. Основни принципи.


Copyright © 1996-2012 Club Extreme
 
 

 

 

Actitivites: