Сънят на един разстрелян делфин

Седим на плажа безгрижно следобеда на края на август. Към брега бавно се приближава нещо голямо, бяло и... доста зловещо. Чайка седи върху него и кълве. Морето изкарва голям 2 метров побелял делфин, вълните го лашкат и го обръщат и тогава се разкрива зловещата истина - по тялото му си личи откос от огнестрелно оръжие. От дупките от куршумите изтича кръв, която морето веднага заличава - но само на следващата вълна се повтаря отново... и отново.

 

Немеем и не вярваме на очите си - но е факт. Хладнокръвно убийство. От човек или хора, със семейство и деца - просто изрод.
Преди 2 години морето изкара друг 4 метров делфин - очевидно умрял от старост. Тогава, след близо ден говорене по телефона - разбрахме че ние сами трябва да се оправим с това което е дошло до нашия плаж. Не че няма организации, които са отговорни за това - просто всички си прехвърляха топката, докато накрая не го погребахме самите ние в една красива дюна на плажа.
Сега знаехме какво да направим точно - от самото начало - но някак си... като намерите труп на някой разстрелян вие заравяте ли го???

Вдигнах телефона на 112 - ужасната услуга финансирана от джоба ни - където за всеки по-странен сигнал трябва да им обясняваш какво да направят или те просто те отсвирват - и след 10 минутно обяснение сигнала ни беше приет.
Стояхме 10-на човека и гледахме как се поклаща тялото на делфина, а кръвта му шуртеше... Беше мъртъв поне от няколко дни.
След близо час дойдоха 2-ма полицаи от Националната полиция. Сигнала беше предаден на тях. Постояха с нас 30-на минути в очакване началството им да каже какво да правят. След малко се обадиха:" - Началника ни каза (на полицията в Царево) че според него, и прокурора с който е говорил, НЯМА извършено престъпление и полицията не може да поеме отговроност." И двамата полицаи си тръгнаха от плажа. Беше им в извън работно време и си бяха изхабили горивото за джипа за да дойдат до тук - за което гориво и лично аз съм давал пари над масата. За кво? - за някъв си мъртъв делфин...

Стоях и не вярвах на очите си. Разстрелян делфин, вероятно с авотматично оръжие не е престъпление в България??? Обадих се на адвоката си, който ми нашепна няколко закона по които това си е чисто престъпление. (е как да не е престъпление като го има в НК: Чл. 325б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.)
Обезумял в тъмнината реших твърдо да оставя делфина да погледа звездите още една нощ в морето, което беше неговия дом - преди някой или нещо да го погребат в земята, която обитаваха чудовищата - хората. Не заслужаваше да е там.
Вечерта друг човек се обади на 112 за делфина, а от там зададоха загадъчния въпрос: "- А вие видяхте ли извършителя?"...
През нощта написах за това във ФЕЙСБУУКА със снимки като любезно постнах и на моя приятел Бойко Борисов, бтв, бнт1 и където се сетя още. Не че очаквам от ББ да се намеси естествено - просто си говорим ;).

Утрото дойде и делфина бавно се поклащаше на брега. Кръвта му очевидно се беше сляла с морето през нощта... Знаех че ще е наша работа - нямаше на кой друг да е. И все пак - звъннахме на Държавната инспекция за ветеринарен и ... контрол... От там казаха че имат само 1 кола, която в момента е в Котел и че може на следващия ден да дойдат и да констатират и да напишат протокол - но всичко друго - да си го направим ние. Бяхме в морето с лодката за риба, когато ми се обадиха по телефона от Екологията в община Царево. Към 10.20 сутринта. Човека каза че задължение на концесионера е да си ПОЧИСТВА плажа. За него това представляваше просто едно почистване... Не знам точно колко минути крещях по телефона, но стигнахме до там - че дори и аз да направя всичко беше нужно да му се обадя за да ми каже КЪДЕ ДА ЗАРОВЯ ДЕЛФИНА !!! На което искренно се изсмях и му казах че щом аз го правя - си е моя работа и не ме интересува ШИБАНАТА ДЪРЖАВА в която живея и на която на такива като него им давам от парите си за заплатите им. Затворих с думите че започвам да разрешавам проблема сам и че не ме интересува нищо и никой.

Излязохме, повикахме спасителите на помощ, взехме въжета и платнища - имахме опит с 4метровия делфин от преди 2 години - и тръгнахме към убития делфин. В този момент зад нас се появи човека от общината - Екологията - (миналата година идваше 4 пъти по заръка на кметчето за да ме глобява заради боклуците по плажа - но така и не успя - въпреки че бяха забранили на колите си и  сметището да ни взимат боклуците!!!) а зад него вървеше багер, който загреба делфина, изнесе го от плажа и го зарови незнайно къде. На общинска земя, която тук не означава, че е държавна - по-скоро означава че е феодално-частна и най-вероято патентована (б.а. както нестинарството!!!) - така че не знам дали горкия делфин или наследниците му няма да ги търсят да плащат за това че .... или за багера...

Надявам се единствено, че духа на делфина навреме се е върнал далече далече далече в морето, там от където земята на чудовищата не се вижда.. и сега волно си плува сред близките и дечицата ... и им спестява разказа за един сън, за един ужасен свят населен с отвратителни същества.

 написано от Атанас Русев на 31.08.2011, плажа Корал, текста и снимките са притежание на автора им и разбира се може да се ползват, с неговото разрешение

 

За повече информация по темата и какво се случи по-натам (следва):

Абсурдът продължи така:

http://www.clubextreme.org/node/367

http://www.clubextreme.org/node/368
http://www.clubextreme.org/node/369

http://www.clubextreme.org/node/370

Actitivites: 

Comments

  1. Престъпления:

Унищожаване на екземпляр от защитен вид е престъпление по Наказателния кодекс: 

Чл. 278д. Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

А пък в Приложение № 3 към ЗБР какво да видим - и делфина и афалата са вътре със звездичкааааа: 

Приложение № 3 към чл. 37

За видовете, означени със знак (*), се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс.

...

РАЗРЕД КИТОПОДОБНИ CETACEA
...
Делфин Delphinus delphis (*)
Афала Tursiops truncatus (*)

Делфинът е не  обект на риболов, тъй като не е "друг воден организъм" по смисъла на §1 от Закона за рибарството и аква културите. 

42. "Други водни организми" са миди, морски охлюви, артемии, дафнии, водорасли, скариди, раци, жаби и други видове - предмет на рибностопанска дейност.

Делфинът също не е обект на лов, тъй като липсва в Приложение № 1 към закона за лова и тъй като не е интродуциран и тъй като не е скитащо куче - съгласно Закона за лова и опазването на дивеча:   

Чл.5 (2) Обект на лов са:
1. бозайници и птици съгласно приложение № 1;
2. бозайници и птици, интродуцирани в страната с ловностопанска цел;
3. подивели и скитащи кучета и котки в ловностопанските райони.

 

2. Незаконно боравене с огнестрелно оръжие: 

Притежаването на огнестрелно оръжие без разрешение или боравенето с него против правилата също е престъпление по чл.338, ал.1 от НК. Това значи, ако орижието е без разрешително, ако е с разрешително, но се използва извън стрелбище и извън случай на самоотбрана, или ако оръжието е на граничен полицай, който го използва против правилата на службата.

Заедно с с чл.278д от НК е налице т. нар. "съвкупност"  между две престъпления.  

 

3. Новият чл. 325б от НК (жестокост към гръбначно животно)

Дава само три години затвор и до 5000 лв глоба. Поглъща се от чл.278д от НК, тъй като наказанията са по-големи там - до пет години затвор и 20000 лв глоба. 

 

 

 

 

НК: Чл. 325б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

(2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:

1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;

2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;

3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;

4. повторно.

 Контролни административни органи: 

 

ИАРА

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) няма никакви правомощия по случая, тъй като делфинът не е риба, нито е друг воден организъм и ЗРАК не намира никакво приложение. Делфинът е не обект на риболов, тъй като не е "друг воден организъм" по смисъла на §1 от Закона за рибарството и аква културите.

42. "Други водни организми" са миди, морски охлюви, артемии, дафнии, водорасли, скариди, раци, жаби и други видове - предмет на рибностопанска дейност.

Делфинът е бозайник. Толкова е просто! 

 

РИОСВ-Бургас

Регионална инспекция по околната среда в Бургас има правомощия по опазването и контрола над уврежданията върху защитеви видове със звездичка по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). В друг случай те биха могли да наложат глоба по чл.125, вр. с чл.38 от ЗБР.

Чл. 125. (1) За нарушение на чл. 38, (...) физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв (...). 

(...)

(4) За нарушения по чл. 38, чл. 41, ал. 3,чл. 44 и 46, извършени в защитени територии или засягащи световно застрашени видове животни, глобите по ал. 1 се налагат в двоен размер.

В настоящия случай обаче има явно престъпление по чл.278д от НК. С други думи, наказателната отговорност за престъплението (затвор) поглъща административната глоба. Значи полицията и прокуратурата трябва да се заемат първо - точно както Насето им е звъннал първо на тях. 

РИОСВ-Бургас трябва да изчака полицията и прокуратурата да образуват разследване, после да го прекратят и едва тогава могат да глобят извършителя. Ако го намерят. В случая, единственият начин да се намери извършителят е балистична експертиза на куршумите вътре в трупа след ексхумация. А пък балистични експертизи прави полицията, обикновено по разпореждане от прокуратурата. Следователно, отново до полицията опираме. 

 

Община Царево

Те следва да бъдат уведомени, съгласно чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност: 

Чл. 54. (1) При намиране на трупове на животни в граничната зона лицата, които са ги открили, уведомяват незабавно органите на Граничната полиция, кмета на кметството или съответната РВМС.

В случая обаче, понеже горкият делфин е открит в гранична зона, трябва да се направи оглед и обезвреждане не от общината (чл.133, т.4 от ЗВМД не важи в случая), ами от националната ветеринаромедицинска служба (Агенция по безопасност на храните) - вж. по-долу. 

При всички случаи обаче животните не могат да бъдат погребвани "на къра" както е станало, ами единствено в "трупни ями и трупосъбирателни площадки". Могат за бъдат предавани и в екарисажи. Според Правлиника към ЗВМС: 

Чл. 147. (1) Обезвреждането на животинските трупове и другите отпадъци от животински произход в районите, необхванати от екарисажите и утилизационните цехове, се извършва чрез изгаряне или заравяне на дълбочина, достатъчна за недопускане на разравянето им, и при условия, които изключват възможността от замърсяване на подпочвените води или от нанасяне на други екологични вреди.
(2) Преди заравянето труповете и отпадъците се напръскват с подходящо дезинфекционно средство, чиято употреба е разрешена от компетентните органи.

 Следвало е общинските служители или кмета да уведомят РВМС (сега ОДБХ), за да извършат изследване, аутопсия и обезвреждане на трупа, тъй като е в гранична зона. 

 

Ветеринарномедицински служби (Агенция за безопасност на храните)

Националната и регионална ветеринаромедицинска служба трябва да извърши оглед и обследване причините за съмртта на животно в гранична зона. Задължително се праща ветеринарен лекар. По негова преценка се прави аутопсия и лабораторни изследвания. В случая, ветеринарният лекар, ако беше пратен такъв, когато констатира следи от огнестрелно оръжие по труп на защитен вид по Приложение № 3 на ЗБР, следва да изпрати резултата от аутопсията на полицията. 

Чл. 54. (1) При намиране на трупове на животни в граничната зона лицата, които са ги открили, уведомяват незабавно органите на Граничната полиция, кмета на кметството или съответната РВМС.
(2) Директорът на РВМС изпраща ветеринарен лекар, който извършва оглед на трупа, по преценка прави аутопсия и взема материал за лабораторно изследване, за което съставя съответните документи.
(3) След извършване на действията по ал. 2 трупът се обезврежда по подходящ начин под контрола на органите на НВМС.

Наско и посетителите на плажа уведомяват и тази служба, наред с другите. Резултати няма. Задълженията не са изпълнени.  

От текста на закона е видно също, че в една гранична зона не общината, ами Агенциата по безопасност на храните (преди РВМС) следва да обезведи трупа. 

Контролът над екарисажите и тяхната дейност се извършва от Националната ветеринарно медицинска служба и регионалните ветеринарномедицински служби - съгласно чл. 146 от Правилника за прилагане на ЗВМД. 

След 25.1.2011 я преименуваха, но задълженията на тези служби останаха същите: 

Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за българската агенция по безопасност на храните (ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

§ 7. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г. и бр. 25 и 41 от 2010 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. В останалите текстове на закона:
а) думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните", а абревиатурата "НВМС" се заменя с "БАБХ";
б) абревиатурата "РВМС" се заменя с "ОДБХ";

Подчинена е на миинстерството на земеделието и храните. 

 

Гранична полиция

Те също могат да бъдат уведомени при откриването на труп на животно в гранична зона, съгласно чл.54 от ППЗВМД. Една от трите служби е достатъчно да се уведоми, в случая са уведомени първите две без Гранична полиция. Тъй като Наско звъни на тел. 112, оттам едва след 40 часа уведомяват Гранична полиция. 

Гранична полиция а следвало  да уведоми РВМС (сега ОБДХ), за да направят оглед, аутопсия и обезвреждане. Тъй като обаче те са сезирани твърде късно от тел. 112, труп елипсвал и е нямало какво да направят. 

 

Pages