Digging and Exploring of New Caves

Digging and Exploring of New Caves

Откриване и картиране на нови входове на пещери ;)

Изследването на Горния Извор, с. Боснек, част 6, 2 сезон, S02E06

Проникването след 4-то езеро и какво стана на 5-тото ... ноември 2011

Заедно с Тони при предишното проникване бяхме успели да преминем зад 3-тото езеро, а Тони дори успя да премине и 4-тото езеро - едно изключително екстремно и опасно соло проникване в 40м дълга фурна-полусифон при източено състояние на водата висока едва 50-60 см. Накрая беше видял тесняк за ракопаване, след който във височина имаше зала и вероятно продължение. Бяхме отдавна преминали границата на нормалното и за следващото проникване трябваше да бъдем поне 5 човека като трима сме напълно екипирани и проникваме във вътрешноста.

Изследването на Горния Извор, с. Боснек, част 5, 2 сезон, S02E05

Проникването в 3-то езеро ... и в 4-то - или една яка екстремия... ноември 2011

Бяхме успели да свалим нивото на 3-тото езеро с около 30 см в самия сифон за 10 часа източване на вода (източени около 300м3) с двете помпи и напред видяхме около 10м дълга фурна широка около 2м, но висока едва 40-50 см, но водата която седеше в езерото ни пречеше да преценим. Бяхме измислили работеща схема за източване на 3-тото езеро и сега трябваше само да оптимизираме доколкото можем процеса и да имаме търпение при източването.

Изследването на Горния Извор, с. Боснек, част 4, 2 сезон, S02E04

Източването на 3-тото езеро
ноември 2011

Бяхме успели заедно с Калин да прекараме 50м полиетиленова тръба фи-63мм от повърхността до дъното на 3-тото езеро в Горния Извор (отпред с гъвкав смукател 10м), която щеше да служи като гръбнак - основна част от бъдещето източване на 3-тото езеро. Идеята беше да се прекара тръба която да преминава без големи денивелации за да може помпите които се включват да са максимално ефективни. Не източвахме стоящи езера, а на практика река, която наподобява езера - което означаваше че сме в непрекъсната надпредвара с дебитите които се вливаха в тези езера и ефективноста на помпите преследвахме да е максимална. Отчитахме факта и че опасноста беше много по-голяма при евентуално спиране на помпата тъй като всичко се напълваше неусетно с вода...

Изследването на Горния Извор, с. Боснек, част 3, 2 сезон ;), S02E03

Прекарването на тръбата до 3-тото езеро...
октомври 2011 г.

Новият вход беше отворен, но все още до залата вътре над 3-тото езеро ни делеше около 1.5м вертикален тесняк, намиращ се на 8м надолу, който беше много труден за разбиване. Независимо от това бяхме решили да се опитаме да източиме водата от 1-то, 2-то и ако успеем от 3-тото езеро, а докато се случва да разширяваме тесняка.

Изследването на Горния Извор, с. Боснек, 2 сезон, част 2, S02E02

Откриването и разкопаването на Новия вход
февруари-септември 2011 г.

Заедно с Тони и Ставри бяхме успели да поставим пипс на върха на залата след 2-то езеро в Горния Извор, който щяхме да локализираме точно от повърхноста и да се опитаме да изкопаем нов вход, през който директно да влизаме на 3-тото езеро като заобикаляме опасноста от напълване на 1-то и 2-ро езеро докато сме вътре в пещерата.

Изследването на Горния Извор, с. Боснек, 2 сезон - част 1, S02E01

Затворени в пещерата ...

м. февруари 2011 г.

На Горния Извор бяхме успяли да проникнем, след много усилия, около 50 метра в нова водна пещера и бяхме достигнали до 3-то голямо езеро. Проникването беше много опасно защото се оказа че езерата се подхранват непрекъснато с вода и в момента в който помпата с която източвахме водата от тях спреше - всичко се напълваше за броени минути с вода.

Проникването в Долния Извор, с. Боснек S03E01

На Долния Извор зимата (януари-февруари 2011) прекратихме работата, защото дебита беше много намалял, а на нас ни трябваше, защото теченеито изкарваше разтворената глина която чистехме под водата с една водоструйка. Така копаехме в галерията под вода и успяхме да влезем около 8 метра напред в сифон, който разчистихме от глинените наноси, напред следва още около метър работа и се попада в по-широка галерия - видимо напред около 7-8 метра, разбира се всичко е под вода.

Изследване на изворите в с. Боснек, февруари 2011 г., 5 част, S01E05

ПРОНИКВАНЕТО!

Изследване на изворите в с. Боснек, 2011 г., 4 част, S01E04

или "Тюлените, калта и водопада - копаенето на 2-то езеро", Горния извор

Pages