Новини от Понор Планина

В началото на Октомври, посетихме отново Понор планина, където заедно с Калин, Любо и Меги отидохме да изследваме новите входове открити от нас в началото на лятото. Оказа се че наистина мястото е много интересно. Открихме още нови входове и Калин успя да проникне в някои от тях.

За мен все още са малко тесни на входа. Почти навсякъде продължават но и този ден не можахме да пробием. Веднага след входа който е тесен като правило и разкопаван от нас – става широко и високо.
В момента данните са следните:


Вход  дължина денивелация
Е1       10м   -6м
Е2         затрупан отвес около -12м – може да се влезе за около час работа
Е3        20м   -7м
Е4  15м  -6м може да се копае има силно въздушно течение
Е5  40м  -10м, +5м     с 2 входа, може да се копае


 E3
 E4


 E4 след входа   Е5   Е5 възловия камък


 


Намерихме още входове които нямахме време да разкопаем.


   


 Определено смятаме че тук има много интересна голяма система от пещери в които се нядяваме да проникнем. Всичи входове бяха заснети и им бяха взети координатите. На всеки от тези обекти разширявахме входовете за да можем да проникнем. Почти във всеки има силно студено въздушно течение. Изследването продължава.