Шаралийската пещера в Пирин

Този уикенд малка част от клуба участвахме в един много хубав проект за залесяване на Кресненското дефиле. Пвече информация има ето тук: http://www.zazemiata.org/vivanatura_epozodII.php


Тъй като свършихме работата още в събота и след едно много яко купонче вечерта, в неделя се отправихме към Шараийската пещера намираща се в района. Весо и Иван бяха ходили в нея преди време ама не я баха изследвали добре и сега пак решиха да влезнат в нея. Групата се допълваше от нас със Крис и още 4-ма useri вклччително и Тони която на няколко пъти влезе в ролята на змия.


Входът на въпросната дупка се намира над една грамадна мраморна каиера и благодарение на разкопките направени в района е открита и самата пещера. Първите 100-150 м. се върви през една минна галерия след което се стига в една доста голяма зала, в нея нямаше много образуваня. След това през едно стеснение се влиза във втора зала с по-големи размери и с повече пещерни красоти. Тук ако ако не се разръчкаш насам-натам ще си помислиш че пещерата свършва и е време да излизаш навън. Но изобщо не е така. :)


След като се върнахме в първата зала цялата група се втурна да търси продължение, което щяло да ни изведе на някакво балконче и от там продължим проникването. Весо и Иван имайки опит в дупката бързо намериха въпросното тесняче и след малко цялата група се озова на балкона. Оттам започнахме да следваме едни тесняци като целта беше да стигнем до 20 м отвес за да влезем в последнат зала където имало много пещерни красоти.


Тесняците следваха един след друг ама кьорав отвес не се мяркаше там. Доста неприятно ме изненада последната отсечка. След като бях преминал една доста голяма кална локва намираща се в поредния тесняк се озовах в една задъдена заличка от която не следваше никакво продължение. Тук трябваше да се върнем назад и там някъде да търсим прословутия отвес. Обходихме всички разширения и блокажи ама никъде не открихме продължние. Тони "змията" впечатли всички със своите умения да преминава през всякакви тесняци (Насо това е твоя човек за гадни,тесни пещери :) Решихме да се върнем на балкона и да видим какво става там. След малко ръчкане се озовахме в поредната галерия от тесняци която изглеждаше доста по-перспективна от предишната. Аз дръпнах малко напред и ОППА: озовах се в доста голяма зала със прекрасни неща в нея. Изчаках групата и след кратко съвещание с Весо решихме ние да родължим в едни блокажи надолу за да видим какво става там. Там е и най-опасното място в цялата пещера, защото има голяма опасност отгоре да паднат нестабилни камъни. Стигнахме дъното където имаш няколко тесняка и където евентуално може да има продължение. Не продължихм напред, защото нямахме инструменти, а и тябваше да се връщаме неможеше да оставим другите да ни чакат горе. След кратка фото сесия бързо успяхме да излезем от пещерата.


на този сайт има снимки и може да се полюбувате на красотите в и извън пещерата.


http://www.pbase.com/ivaho/mura&page=2

Actitivites: