InfoSpeleo N 12

ВЕСТИ ОТ СТРАНАТА
София
Заседание на УС на БФСп
На 20 декември 2001 г. в София се проведе последното за миналата година заседание на УС на БФСп. В заседанието участваха


А.Стоев, З.Илиев, Н.Каменов, П.Петков,П.Недков,П.Берон, Тр.Далиев, члена на КС И.Тачев и изп.зам.председател на федерацията А.Жалов

. Бяха разгледани: отчета за провеждането на националния лагер сбор на спасителите от АСО и ДАГЗ и организационни въпроси свързани с провеждането на Балканската среща на националните спелеоложки организации и Националната конференция по спелеология. В съответствие с новоприетия устав на федерацията за нейни членове бяха приети туристическите дружества “Приста” и “Академик” от гр.Русе и “Академик” при ВТУ”В.Търново”. След приключване на официалната част присъстващите изпратиха, както подобава старата година.

На Нова година в Бъндерица


В самия край на 2001 г. пещерняци от различни софийски клубове и двама от Бургас се събраха да посрещнат Нова година на х.Бъндерица в Пирин.Предварително беше решено да се извърши и проникване в Бъндеришката пропаст до хижата (-126 м.) Откриването и разчистването на входа, който беше почти изцяло затрупан със сняг ни отне много време. През нощта на 30 декември една група проникна след първия водопад като транспортира част от необходимия за по нататъшно проникване инвентар. На 31декември втора група се спусна до големия водопад, но едно объркване на инвентара попречи той да бъде спуснат. Поради необичайно високата за сезона температура дебита на водата беше сравнително висок, което в значителна степен охлади ентусиазма на прониквачите. Пропастта беше дезекипирана на 1 ви януари 2002 г. Следва да се отбележи, че за някои хора от групата това беше първия сблъсък

със спицификата на пиринските пещери. В проникването участваха К.Касабов, К.Стоичков, В.Стефанов, К.Богичева, Ц.Паров, Я.Цветанов, К.Стефчев, Иво и Сашо от Бургас. Съобщава: К.Стоичков - ПК Хеликтит”.

Курса за

спасители в пещери в София

По инициатива на Н.Ланджев (Коко) в София, в периода декември 2001-януари 2002 г. се проведе регионален курс за спасители в пещери и пропасти. Курсът бе проведен от инициатора с помощта на спасителите Р.Вътев от ПК”Ч.връх

и Н.Дончев от ПК”София” - София. Той включваше теоретични и практически занимания в зала и в реални условия (пещерите Темната дупка -Лакатник и Духлата-Бооснек. Практическия изпит се проведе на 19 януари в пещерата Темната дупка- Калотина пред комисия в състав: Т.Даалиев, В.Пелтеков, Н.Гладнишки. Завършилите курса 14 души ще бъдат включени в списъка на софийския отряд на АСО като стажант спасители. Съобщава: А.Жалов

Акции за картиране на Темната дупка край Лакатник


На

16 декември 2001 и 20 януари 2002 г. пещерняци от клубовете Черни връх” и “Хеликтит”- София проведоха поредните две акции за картиране на една от най-интересните български пещери. Според главния координатор на проекта и съставител на електронната карта на пещерата Я.Вучков дължината на досега картираните галерии, включително и крайния сифон е вече 5048 м. Преценявайки обемът на оставащата работа може категорично да се заяви, че Темната дупка ще измести пещерата Врелото,Боснек от 3-тото място в списъка на най-дългите български пещери. Съобщава: А.Жалов

Конкурс за най-значимо спелеоложко откритие на годината “инж.Р.Радушев и П.Трантеев


До крайния

срок за кандидатстване в конкурса (15 януари 2002 Г.) в БФСп бяха депозирани 3 материала от два клуба

Протей”,Сливен и “Хеликтит”,София. Същевременно с решение на УС на БФСп бе определено жури за оценяване на

конкурсните материали в състав: В.Стоицев - председател и членове З.Илиев и инж.Я.Вучков. Журито трябва да се произнесе до 11 март т.г, а обявяването

на резултатите, връчването на наградите и откриването на изложбата с класираните материали ще се състоят на 16 март в Националния природонаучен музей в София. Часът на събитието ще се определи допълнително. Съобщава: А.Жалов

Стара Загора


Експедиция на клуб

Саламандър

От 15 до 17 февруари 2002 група от 5 човека М.Марков, Д.Нейчев, А.Бараков, Д.Николов и И.Дойчев проведе поредната експедиция в Еленско. По информация на вестник “Ехо” от 1961 г. групата отиде в района на махала Мъртвината за да търси пропаст. За съжаление, в махалата няма живи хора и за наш късмет получихме информация аза търсената пещера от бай Недялко- бивш горски от с.Тодювци. Така по описания маршрут групата достигна мястото за да установим, че там наистина има пещера, която не е пропастна, а възходяща. От входа излиза вода. След внимателно проучване се оказа

,че дължината е около 40-50 м. Картировката оставихме за следващото ходене. По-късно, от хора в Твърдица разбрахме, че търсената от нас пещера наистина съществува, но тя се намира по-близко до с.Драгиевци отколкото до Мъртвината. Следващата експедиция със сигурност ще е там. Съобщава: Д.Нейчев- ПК”Саламандър”,Ст.Загора.

Български спелеолози в Украйна


От 21 до 30 януари 2002 г. по частна покана в Украйна пребиваваха А.Жалов от ПК”Хеликтит

”,София, К.Петков от ПК”Студенец”,Чепеларе и П.Тодоров от ПК”Луцифер”, Търговище. Българските спелеолози взеха участие в поредната експедиция в втората по дължина гипсова пещера в света Озерная организирана от клуб “Подолие”,гр.Тернопол. Гости на експедицията бяха и спелеолози от Москва, Лвов, Киев и Хмелницки. Експедицията беше базирана на подземен лагер. За съжаление никой от гостите не можа да вземе участие в картирането на новооткритите части на пещерата. Независимо от това, благодарение на упоритата работа на спелеолозите от “Пополиебяха картирани 2 км галерии и дължината на Озерная нарастна на 119 км. Нашата група се радваше на радушен прием и успя да установи полезни контакти с руските и украинските ни колеги. На връщане към България гостувахме, неофициално, на новоизбрания президент на Украинската спелеоложка асоциация Богдан Ридуш. Съобщава - А.Жалов

Най-дългата пещера в Русия


От 29 януари до 10 февруари 2002 г. се проведе 14-тата поредна експедиция на спелеоклуба “Арабика”-Москва в Ботовската пещера- Сибир. По време на експедицията са били картирани още 1 742 м. , с което общана дължина на пещерата е достигнала 57 128 м. Съобщава: А.Жалов.


ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪОБЩЕНИЯ


Уредихте ли членството си БФСп?


Уважаеми колеги

, обръщаме ви внимание, че срокът за плащане на колективния членски внос за членство в БФСп за 2002 г. беше 31 януари 2002. Успоредно с това следва да изпратите в офиса на федерацията и пълен списък на членовете на пещерните клубове, което за съжаление не всички от вече платилите членския си внос са направили. Най-любезно ви молим да направите необходимото в двете насоки до края на месец Март 2002 г. След тази дата прекъсваме формалините си отношения и кореспонденцията с всички клубове, които не са уредили членството си във Федерацията в съответствие с нейния устав !!!
Банковата сметка на БФС е 1000112511 при ДСК ЕАД, Клон “Отечество, бул.”В.Левски”№73-София, код.30021160.

Промяна на датите за шуменската експедиция


По искане на ръководството на САК”Хадес”, Шумен се променя датата на обявената експедиция на Провадийското плато от 31 май до 2 юни т.г на 21-23 юни 2002 г


Националната конференция по спелеология


По случай 100-годишния юбилей на Туристическо дружество “Сърнена гора”-Стара Загора ръководството на дружеството и УС на БФСп организират

провеждането на VIII Национална конференция по спелеология “Спелео,2002”. Конференцията ще се състои от 11 до 13 октомври 2002 г. на Старозагорските минерални бани. Подробностите ще научите от първия циркуляр за конференцията.

ПОКАНИ ОТ СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ


Международен курс за обучение на млади спелеолзи в Германия.


Клубни членове, които отговарят на условията, имат финансова възможност и желание да вземат участие в един от


посочените в поканата курса могат да заявят това в седалището на БФС най-късно до 30 май

2002 г.

Заявката за участие трябва да съдържа трите имена на участника, дата на раждане, адрес и телефон, курса в който


участника желае да участва и говоримия чужд език.


Участниците под 18 г. трябва да имат писмено разрешение от родителите си


Изпълнителното тяло ще поеме организацията по изпращане на групата.


Всички действителни разходи по организиране и осъществяване на пътуването са за сметка на участниците.


Съюз на германските пещерняци и изследователи на карста


Органазира:

Международен Курс за обучение на млади спелеолози в Schmiechen Camping Ground , край Schelkingen/ Швабски Алби, Югозападна Германия от 26 юли до 11 Август 2002 година. В курса могат да участват пещерняци с възраст между 16 и 30 години.

Ние предлагаме на вашия избор 6 интензивни курса и програми и свързаните с тях дейности във всички необходими области на спелеологията. Оптималното обучение е гарантирано от това, че ще се осъществява в малки групи - 1 инструктор на 5-ма курсисти.

Курсовете са следните:

1. Техника на пещерните изследвания включително и пещерно спасяване

- ще даде солидна основна подготовка . Детайлна употреба на въжета и възли, техника за безопасност, стълби и основи на техниката на единичното въже (ТЕВ). Този курс е за начинаещи , но и за тези които имат опит в ТЕВ и искат да повишат знанията и подготовката си. Участниците трябва да са минимум 18 годишни и трябва да ползват немски или английски език.Всеки трябва да разполага със лична екипировка.

3. Техника на пещерното картиране- ще се бъдат преподавани основните знания и техники на картиране, включително самостоятелно картиране на пещери. Предварителни знания не са необходими. Ползването на немски език ще бъде предимство!


4.

Биоспелеология, Фауна и Пещерни екосистеми .

Този курс е насочен към тези, които имат интерес към научните изследвания в областта на биоспелеологията, проучването на пещерната фауна и екосистеми. На участниците са необходими основни знания в зоологията, възможност за използване на съответната литература както и добро ниво на ползване на немски или английски език.


5

. Геология за начинаещи

По време на този курс участниците, ще получат добри познания на върху методите на геоложките изследвания и основните знания (спелеоложки, геоложки, палеонтоложки), които са необходими за изучаване на карста и пещерите. Участниците ще се учат да четат и интерпретират геоложки карти- принципите на геоложкото картиране- как да определят различни скали, минерали и вкаменелости и т.н Участниците трябва да ползват добре анлийски или немски език!


Екскурзии с автобус: Запознаване с геологията та Швабските Алби,


Екскурзия

: Повърхностни форми и преистория:пешеходен маршрут

Храненето ще се осигурява от полева кухня на организаторите.


Участниците сами осигуряват палатки , спални принадлежности и лична пещерняшка екипировка.


Таксата за участие : е 220 Евро , а за Българи е редуцирана на 50 Евро.


Таксата

за времетраенето на курса (16 дни) включва: Нощувка (къмпинг,тоалетни, студен душ);

хранете през цялото време по три пъти на ден; обучение в малки групи с инструктор; екскурзия с автобус; всички останали екскурзии и входни такси, наръчник за всеки курс;застраховки медицинска и злополука по време на курса. Чуждестранните участници трябва да имат сертификат за международна медицинска застраховка.


Българските участници трябва да внесат депозит от 50 DM до крайният срок за регистриране 30 май 1998 г


Украйна


Ако имате желание и възможност можете да вземете участие в следната

проява на колегите от Украйна:

Експедиция за маркиране и инвентаризация на пещерите в Караби Яйла (Крим) предварителен срок за провеждане 1-10 май

. Включване по всяко време в поменатия срок . Желателно е да се направят заявки до ръководителя Ю.Касян - Украйна, гр.Полтава Код.0532 тел .59-67-70.

Гърция


Уредено е българско участие в Гръцко-френско-италианска експедиция на остров Крит . Цел на експедицията изследване на нови части в пропастта Тафкура (-810 м, дълж. 6 км ); опит за свързване на Тафкура с Диплотафки (-400 м.; дълж .800 м.) Изследване на пропастта Тафкос ста Петродалакия (-475, 800). Възможни дати последните две седмици на Юли и първата седмица на Август. Разноските са солидарно с другите участници и в зависимост от времето на участие. При интерес обръщайте се към А.Жалов. 987 - 88-12 , 9300 650 или Е-mail: bfs@nat.bg


ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ


Една от най-атрактивните образователни програми на Европейския съюз отново работи в България предлагайки възможности за младежки обмен, доброволен труд, реализация на проекти и различни инициативи или съвместни дейности с организации от други страни.

За повече подробности ползвайте сайта на програмата:

www.youthdep.bg

и Е-mail: youth@ youthdep.bg

Actitivites: