InfoSpeleo N 11

Вести от страната
София
Общо събрание на федерацията
На 29 септември т.г в София, се проведе Общото годишно събрание на БФСп. В събранието участваха 12 делегати на редовните членове на федерацията (18-те клуба юридически


лица) и гости в лицето на представители на останалите пещерни клубове в страната. Събранието изслуша докладът на Контролния съвет и коментира отчетните документи на УС. В последствие се пристъпи към приемане на Бюджет за 2002 г. и най-важното обсъждане на промени в Устава на сдружението.

След приемането на основния федерационен документ се премина към избор на председател и УС на федерацията. За председател с болшинство бе преизбран П.Берон както и старите членове на УС: А.Стоев ,В.Мустаков, З.Илиев, Н.Каменов, П.Недков, Пл.Петков , С. Газдов , Тр. Даалиев.


Емен


Експедиция на русенци


О

т 2 до 7 Октомври 2001 г. в района на с.Емен се проведе експедиция организирана от клубовете “Академик” и “Приста” от гр.Русе. Гости на проявата бяха представители на пещерния клуб “Хелектит”-София и пещерняци от В.Търново. По време на експедицията бяха снети с GPS географските координати на всички пещери в района и фотографирани техните входове. Картираха се три нови пещери с обща денивелация 70 м. Разкопани бяха и два понора (303), където няма перспектива за развитие и № 225, където след разкопаването на входния кладнец се достигна до тесен хоризонтален участък, в който за съжаление има голяма концентрация на въглероден двуокис. Опит за продължение ще бъде направен на следваща проява. Търсенето на нови обекти в каньона на р.Негованка, за съжаление не даде очаквания резултат. Извършени бяха и прониквания с цел търсене на нови галерии в Бамбаловата и Еменската пещери, което също не даде резултат. Съобщава: Й.Йорданов


Петрохан


40 - годишен юбилей на Еделвайсци


М

ежду 5 и 7 октомврие т.г , на х.Петрохан се състоя честване на 40- годишния юбилей от създаването на Пещерен клуб “Еделвайс”-София .

На срещата се събраха над 130 пещерняци от всички поколения “Еделвайсци” и от 18 клуба в страната. Хижата се оказа тясна и 10-на разноцветни палатки допълниха и разнообразиха красивия пейзаж около хижата. Независимо от големите разлики в годините, тържеството беше много мило и приятно, а китарите и гайдата, които почти не спираха, правеха обстановката още по задушевна. Имаше и награди връчени от В. Стоицев и П. Недков. Клубът беше удостоен с най-големите отличия на БТС - медал “Алеко”, и на БФСп - “Почетен знак”. С медал “Алеко” бяха отличени: В. Недков, А. Петкова, Н. Гладнишки и Т. Даалиев. С медал “За особени заслуги” I степен бяха отличени: В. Гяуров, В. Балевски и З. Илиев. С медал “За спортна слава” I степен бяха отличени: В. Пелтеков, М. Вълчков и Н. Ланджев. Наградени бяха още 6 пещерняка с “Отличник на БТС” и 20 с Грамоти на федерацията. Приветсвени адреси клубът получи от УС на БФСп, БТС, пещерните клубове от “Хадес”, Шумен и “Стрешеро”, Враца. А поздравления за добрата подготовка и провеждане на юбилея от всички участници. От своя страна организаторите раздадоха на всички присъстващи “Юбилеен плакат и стикер” направени специално за четиридесетгодишнината. В при входната зала на хижата беше експонирана изложба с прекрасни фотографии от българските пещери. Историята на клуба беше събрана и издадена в “Юбилеен Алманах” съдържащ статии отразяващи дейността на клуба, списък на клубните членове и неговото ръководство. Съобщава: Тр. ДаалиевЛакатник


Акция в Темната дупка


С

настъпването на зимата софийските пещерни клубве “Черни Връх” и “Хелектит” възобновиха съвместното прекартиране на пещерата “Темната дупка” край гара Лакатник. На 13 и 14 октомври четири прониквачни групи под ръководството на инж. Ясен Вучков и инж. Кирил Данаилов се заеха с картирането на различни изключително трудно проходими галерии във Фурната’, а именно от Напречната’ до ‘Залата на синтровите езера’. Бяха картирани 154 метра, с което общата дължина на прекартираните галерии в пещерата стана 4352 метра, който в последствие Ясен Вучков дигитализира на компютър. За сведение пещерата “Зиданка” също е прекартирана като нейната дължина достигна до 469 метра! Съобщава: И. Ръсовски - scblackpeak@yahoo.com


Шумен


Проникване в Тайните понори


В

периода от 12 до 14 октомври 2001 г., на Шуменското плато, 2-ма души от САК”Хадес”-Шумен, 4-ма представители на ПК”Хеликтит”, 2-ма от СПК”Академик” и 1 от ПК”Витоша” всичките от София осъществиха съвместно проникване до т.н. Новите водопади в пропастната пещера Тайните понори. След успешното приключване на проявата председателя на САК”Хадес”-М.Мирчева връчи на всички участници по една книжка

40 години пещерен клуб в гр.Шумен” .Съобщава: М.Мирчева

Плевен


Сбор на АСО и Гражданска защита


Т

ази година сборът на спасителите се проведе съвместно с отрядите на Държавна агенция за гражданска защита от 17 - 21. 10. 2001 г. В него взеха участие 37 души спасители и 4 души от Франция, гости на федерацията. От гражданска защита участваха 36 души.

Запланувана предварително програма се спазваше. В началото на първия ден направихме оглед на материалната база на ДАГЗ, измерихме дължините на въжета на двете организации и ги разделихме на групи. Участниците от ДАГЗ разделихме на 3 групи, като към всяка, аташирахме по няколко от нашите спасители, които да им показват елементите и да следят за тяхното правилно усвояване.


Останалите спасители разделени на групи извършиха тренировъчно занимание на скалите на Среброструй. След организиране на опорите и построяване на елементите, което отне няколко часа, носилката беше извадена първо с балансьор, после транспортирана по тролея, изтеглена с насрещен полиспаст и спусната отново на земята от където тръгна. Демонстрацията беше наблюдавана и от отрядите на гражданска защита.


Вечерта на 18 октомври, както беше предвидено по програмата в 19 часа спасителите в пещери се събраха в столовата. Първо обсъдихме тренировката на скалите. После на спасителите бяха раздадени актуализираните списъци и анкетен лист. На групите и отрядите бяха раздадени проекта за правилник, структурата на спасяване, схема за провеждане на спасителна акция и организация на спасителна акция с уговорката ако имат забележки да ги посочат до края на сбора. Такива не се получиха. С благодарност пред всички бяха раздадени изработените от Н. Ланджев и Р. Вътев карти на спасителите - на тези които са предоставили снимки.


Първоначалният замисъл да организираме всеки ден по една акция не можахме да осъществим. Разполагахме с повече хора, които разделени на две извършиха спасителни акции за един ден и в двете предвидени за това пещери. На следващия се размениха. На тези които правиха Кънчова върпина се падна да я екипират, а на другите да влизат в екипирана пропаст но мокри.


За изваждането на пострадалите от Кънчова върпина и Парниците беше извършена нелека и самоотвержена работа на спасителите под земята и на повърхността за което им благодарим от сърце. Между по младите спасители и френските колеги се осъществи благоприятна връзка, която предполагам ще продължи дълго време.


В заключение бих добавил всичко мина добре. Проведоха се 4 акции вместо предвидените две. Времето беше с нас, слънчево и топло, което ни позволи да работим безпроблемно. Съобщава: Тр. Даалиев


M

иланово

Експедиции на “Хеликтит”


О

т 19 до 22 октомври т.г членове на от ПК”Хеликтит”(3-ма) и ПК”Витоша”(1) проведоха проучвателна експедиция във Врачанската планина в района ЮИ от с.Миланово. Бяха открити две нови пещери. Същевременно беше картирана и една наклонена пещера ЮЗ от вр.Соколец, чиято дължина е около 30 м. при приблизителна денивелация - 10 м. По време на проявата бяха взети географските координати на новооткритите, картираната и още няколко от известните пещери и пропасти в района между които Чавките (-63 м.), Стакьовица (-25) и Търсова дупка (яма) (-12). В района на Миланово следва да се прекартира Търсова дупка, чиято карта е некоректна и да се търсят и нови пещери, за каквито има информация от местното население. На 10 и 11 ноември се проведе нова експедиция, при която К.Стоичков, М.Стаменова и а.Жалов от “Хеликтит” картираха едната от двете новооткрити пещери (с № 4707), чиято дължина се оказа м. при денивелация 20 м. (+10 ; -10 м.) Беше открита и нова пропаст, която предстои да бъде проучена. Съобщава: А.Жалов

Карлуково


Сбор


О

т 1 до 4 ноември т.г се проведе традиционният сбор “Иван Вазов” организиран от ПК”Хеликтит”-София. Традиционно програмата е била свободна. За разлика от предишни сборове клуба организатор не предложи никакви целенасочени мероприятия и всеки се спасяваше както може. Според участвали в сбора там са присъствали 60-на пещерняци от София, Дряново, Враца.


Котленска планина


Експедиции на сливенци


О

т 5 до 7 ноември т.г. Сливенският клуб “Протей” отбеляза завършека на учебната година с традиционното ежегодно проникване в пропастта “Ямата-3” край с.Кипилово. От завършилите курса “Пещерняк” през тази година участваха единствено трите “амазонки” Д.Гълъбчева, Д.Кенова и Р.Сосерова. Момичетата демонстрираха издръжливост недостижима дори и за някой от мъжете. Това успешно проникване, най-вече от момичетата беше своеобразен подарък за половинвековния юбилей на един от най-старите пещерняци от клуба

Петър Кондев. До тук добре, но почти на дъното на пещерата ни очакваше сюрприз - два големи найлонови чувала с отработен карбид и парчета найлон, като украса на “Лунната зала” - подарък от 35-те спасители участници в 48-часовата спасителна акция проведена в края на септември миналата година. Освен това предварителните данни, че пещерата е добре “накована” се оказаха не съвсем точни. Новото екипиране е направено с дюбели с диаметър 10 мм, а нашите планки са с отвори 8 мм. На практика новото екипиране се оказа неизползваемо, поне за нас. Освен това някои от дюбелите се клатеха! Във връзка с това би могло да се помисли за някакво унифициране на използваните материали.


На 10 и 11 ноември т.г. СК “Протей” организира 4-ри членна експедиция в местността “Царевец” в района на с. Медвен. Основната цел беше да се използва сухия сезон за да се осъществи връзка между двата грифона в пещерата “Черните извори”, която беше косвено установена по време на националната експедиция през м.юли. Установи се, че малкия грифон, който беше пресъхнал представлява хоризонтална пукнатина с пряка видимост 7-8 м., с диаметър 15-20 см. в плътна скала и разширяването е невъзможно. Не ни оставаше нищо друго освен да направим нова карта на пещерата, тъй като старата беше неточна и непълна и липсваше надлъжен разрез. Но все пак в този район има няколко перспективни обекта, в които ще се работи в бъдеще. Съобщава: Д.Димитров


Бележка на съставителя: На 19 ноември в София, се проведе поредната сбирка на АСО- София. На срещата бе поставен въпросът в дописката на Д. Димитров от Сливен. След проведените разговори със спасителите участвали в акцията (най-ниско работилата грепа) се оказа, че същите не са прониквали до Лунната зала, където според колегата е бил намерен въпросния плик с отработен карбид. Същевременно се установи, че дезекипиращата група по погрешка е свалила планките на поставените анкери.


Actitivites: