Speleo News


Спелео информация от Клуб Екстрем за периода 1.01.2003 - 24.03.2003


 


 


Странджа


По Нова година клуба посети отново района на с. Малдежко (Странджа планина). Беше открит преспективен вход откъдето се усеща силно въздушно течение. Не можахме да го разкопаем поради липса на време. Намира се в близост до извора, който по това време на годината беше доста пълноводен. Нивото на подземното езеро в близката пещерата се беше вдигнало с около 1 метър.


Има още 2 нови места откъдето извираше вода в зоната на извора.


На връщане обиколихме интересни райони около Кърджали.


Карлуково


Продължи разкопаването на галерия на дъното на пропаста

S20 на Карлуково. Усеща се силно течение и се чува по-голяма подземна река. Предстои лагер на клуба около 28-30 март в района и се надяваме да влезнем.

Боснек


Направихме опит за влизане в системата на Попов Извор в близост до ТТМ, но на около 1.5 м. дълбочина достигнахме до много тясна пукнатина, запълнена с глина. Предстои последващо сканиране с

GPR за да се направи оценка на преспективата на това място.

В пещерата Врелото открихме нови части който продължават и очевидно влизат в голяма зала, но сме спрени от теснина, чието разбиване предстои. Има силно въздушно течение и много продължително ехо.


Продължи разкопаването във входа “Лина” на Боснек, където сме влезли досега около 6 метра в галерия запълнена с глина.


Открихме ново преспективно място за продължение в пещерата Екстрем.


В пещерата Пепелянката продължаваме разкопаването на преспективна фурна откъдето се усеща студено въздушно течение, започнато през 1992 г. когато разкопахме около 15 метра, но не бяхме установили течението.


Гложене - Боаза


 


В пещерата Ластовица опитахме да разбием края на 20 метровия отвес които намерихме преди година, за сега - неуспешно.


 


На 8 март посетихме района на р. Вит срещу с. Асен. Целта беше да се търсят нови входове. След няколко часа Митко Цолов откри вход на нова пещера. Първоначално входа представляваше тясна дупка откъдето се усещаше силно въздушно течение. Проследявайки пукнатината

на около 5 метра от това място махнахме голям камък и се отвори широк отвес от около 30 метра. Входа стана 2/2 метра след пропадане на привходния блокаж. От входа следва 15 метра отвес 8/4 метра широк. Следва прехвърляне в нов 8 метров отвес, траверс от 7 метра и нов 7 метров отвес. Стига се до малка зала 10/15/5 метра откъдето следва стеснение. Същият ден започна разкопаване на това стеснение и след копането на 9 март преминахме още 25 метра напред. Следва стеснение в което беше влезнато още 4 метра в последващата проява на 15-16 март. Има продължение и въздушно течение. Изкопните работи продължават. Кръстихме пещерата “8 март”. По своя характер представлява система от успоредни отвеси които се събират на около 25 метра денивелация от входа. Намира се на около 30 метра денивелация над речната тераса на р. Вит. на около 1.5 км след махала Лозето. В близост до нея намерихме друга пещера около 40 метра дълга и 20 м дълбока. На 15 и 16 март около 20 човека от клуба проведохме претърсване на района, но не открихме други преспективни места. Съществува много интресна зона в която се пресичат 2 големи разлома – Асенския разсед и един некартиран и недокументиран разлом който пресича масива на Каменна Могила, приблизително успоредно на р. Вит. Почти всички входове на пещерите в този подрайон се намират на този разлом. Очевидно наличието му и близките големи губилища на р. Вит са свързани. Изследването продължава.

Организационни


На 18 февруари започна нов курс по Алпинизъм и Спелеология към клуба. В момента се посещава от 25 човека. Досега са организирани прояви с курсистите на Скакавица, Лакатник, Гложене и Духлата.


В момента редовните членове в клуба са 70 човека (без хората от последния курс).


В близките 2 месеца се планират следните експедиции:


Постоянна Експедиция Боснек


Гложене – Боаза – Пещерна – Карлуково


Оглед на Славянка – по данни на член от клуба родом от там.


Родопите – районите около Кърджали


Парниците – Крушуна


 


 


Съставил: Атанас Русев


24.03.2003 г. София


 

Actitivites: