ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ИЗВОРИТЕ при с. БОСНЕК, 2011 - 2017 година