Обход на района с. Понор - Безден

На 13.11.2010 г. група в състав Ставри, Калин, Митко Цолов, Меги и аз, направихме обход в района на с. Понор. В началото отидохме до един наш стар обект - на самото било в триаските варовици, тесен комин който слиза вертикално надолу. Тук сме копали около 4-5 пъти с чанторо, но надолу става тясно, няма течение (защото е запушено), но все пак е доста интересно, защото в околностите няма нищо намерено дори и такава малка дупчица. Установихме на това място, че под нас на 3-4 метра минава галерия с направление ~ сеевер-юг широка около 3 метра. Погледнахме го пак, но решихме да идем да огледаме едно място на юг където се пресичат 2 основни разлома.

Това е мястото което обходихме,


 

всички въртопи които проверихме са тотално запушени, по стените им има видима основна скала но без дупки. Обходихме и склона на север, там е правен водопровод и военните са си играли на окопи, по разрезите през целия склон е видимо че в горната част на варовика няма наличие на пукнатини като за нас...

Качихме се на колите и от там на Провалия понори. За това място повече е говорено отколкото правено... Копали сме на няколко места в района на губилищата но без успешно. Сега когато отидохме ни се създаде ясна представа какво точно трябва да се направи и сме решили в близките дни да го реализираме.

За тези които не знаят, накратко, реката се губи на около 780 м.н.в в множество (над 30) понори, които поемат при пълноводие огромни количества вода. По непотвърдени данни с оцветител в миналото - водата излиза на Безденските извори (ок. 570-540 м.н.в.), на около 7.5-8  км по права линия.

 

По описание: "В Опицвет–Драговищенския басейн карбонатните скали на средния триас, лиас-догерът и малмът образуват общ водоносен хоризонт, ненапорен. Той излиза по разлома със Софийската котловина в големи карстови извори: Опицветски, Бистрецки, Безденски и Драговищенски. Опицветския извор излиза по дължина около 500м. по разлома. По-главните извори са три (ср.дебит 350 л/сек, а макс. 675 л/сек.) Температурата е 19°С. Изворът не се размътва. От него води началото си р.Блато.

Изворът Бистрец е между с.Опицвет и с.Безден. Дебитът му е силно променлив (30 – 186 л/сек), температура 9 -14°С. При валежи водата се размътва. Това показва, че водния дебит е за сметка на малмската част от водоносния хоризонт.

В обсега на с.Безден има редица извори с общ дебит 100 л/сек. до 700 л/сек. Тук излиза вода и от двете подзони на басейна – среднотриаската и малмската."

Като погледнете следната геология и разрез

веднага става ясно че вероятно единственото възможно за проникваме място в системата е през губилищата в триаската част и най-вече това на Провалията като изключително активно. В района на изворите е драматичен театър и поне на 650 м над тях на север по права линия, където има един изместен на юг разлом който тръгва от триаса, всички преливници биха били безинтересни а такива толко на север вероятно няма защото повърхноста е вече +100м, водоносния хоризонт в момента минава на 80-100м отдолу и няма как да стане.
Като цяло денивелацията от губилищата до извора са около -200 м, и като се сметне наклона на пластовете и разстоянието излиза че в долната част на системата водите са наситени (личи си и от геоложкия разрез, пластовете се изправят на  горе и следват извори), т.е. през преливници трудно може да се влезе.

Така че - да копаем. Но където има смисъл ;)