КАК СЕ ЗАЛИЧАВА НАШАТА ПРИРОДА

Заповед № РД-1030 от 11 август 2003 г. на министъра на околната среда и водите за заличаване от регистъра на защитените територии природната забележителност "Блатно кокиче" в къмпинг "Корал" в землището на с. Лозенец, община Царево, област Бургас

 

      ЗАПОВЕД № РД-1030
от 11 август 2003 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 1 и чл. 42,
ал. 4 от Закона за защитените територии поради необратимо увреждане на
местообитанието и изчезване популацията на блатно кокиче от находището му:
1. Заличавам от регистъра на защитените територии природна
забележителност "Блатно кокиче в къмпинг "Корал" в землището на с. Лозенец,
община Царево, област Бургас, обявена със Заповед № 4051 от 29.ХII.1973 г.
на министъра на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 29 от 1974 г.)
с площ от 0,5 ха и заведена в Държавния регистър на защитените територии
под № 142.
2. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените
територии.
За министър: Н. Куюмджиев
49753

 

 

 Явно по това време са пратили няколко цигани да унищожат кокичетата, защото мястото си беше напълно диво, и точно по това време селяните успяха да си продадат земята и общината по това време успя да си продаде изгодно имотите там (станаха скандали) и ...

направо нямам думи и за това го пуснах тук. Пожелавам на този, онзи и онази да им се заличат нещата.

Actitivites: 

Comments

На основание природните закони Майката природа може някой ден ще заличи от регистъра на съществуващите видове човека. Тази зима е най-топлата в световен мащаб от както се води статистика въобще. Силно се надявам, глупавите хотелчета по морето скоро да фалират. В Банско се смееха когато чуждите инвеститори им казаха, че инвестициите в БГ не могат да се върнат защото скоро няма да има зима. По морето също е ясно какво ще стане. Знае го всеки които е учил малко иконoмика. 

А на всеки, който не е учил икономика е ясно, че на "истинските" инвеститори не им пука дали ще има зима или не. Познай защо?

П.П. Темата е много обширна и разностранна и може да я обсъдим край огъня на нашето приятелство. Това е въпрос/покана към всички: ЕДНО ГЛОЖЕНЕ КАТО СЕ ЗАТОПЛИ ВРЕМЕТО ??? За 2/3 ДНИ

СИЛАТА Е С НАС  //  НИЕ СМЕ СИЛАТА

Навит съм за Гложене. Последния път "почти" намерихме големия отвес в Моровица. Заинатил съм се и искам да ида пак.

Pages