АКО ВИ УХАПЕ ЗМИЯ…

Поради благоприятното си географско разположение и климатично разнообразие България е страна, в която има много змии - голям стрелец, медянка, сива и жълтоуха водна змия и  пепелянка.
Важно е да се знае, че змиите никога не проявяват безпричинна агресия. На практика може да се приеме, че всяко агресивно действие на змията спрямо човек е акт на самозащита. Когато на змията (не само отровната) умишлено или неволно се отнеме възможността за бягство - тя е принудена да се защитава.
Характерни за предстоящото агресивно поведение (нападение) на пепелянката са следните фази:
- съскане,
- издуване на тялото,
- S-образно нагьване и повдигане на предната част от тялото,
- при младите екземпляри се наблюдават и потрепващи движения с опашката.

Ухапване от неотровни змии

Най-често този вид ухапвания минават без последици за човека, ако се изключат страха и шока от преживяното. В отделни случаи е възможно възпаление на ухапаното място, което е следствие  замърсяване на раната от нечистите зъби на животното (гниещи частици и др.), а не от действието на отрова. Възможно е и отчупването на малките и фини зъби на змията, които остават в отвора на раната.

Как може да различите каква змия ви е ухапала?

Различаването на ухапванията от неотровни змии от тези на отровните може лесно да стане по белезите, оставени от зъбите на животното.
При пепелянката остават две добре различими дупчици от двата по-едри отровни зъба, намиращи се най-отпред в устната кухина.
При ухапване от смок се образуват две успоредни полудъги от малки и разположени по-гъсто дупчици. Тези белези стават добре видими при притискане на ухапаното място, при което от раничките избиват дребни капчици кръв. 
   Как да се пазим от змиите?
- Трябва да се знае, че най-вероятното време за среща със змиите е пролетта, тъй като тогава животните по физиологични причини са по-невнимателни и това увеличава възможността за срещи с тях.
- При среща змията не трябва да се дразни, а да й се даде възможност за отстъпление.
- Когато се ходи по места, където е възможна среща със змии (открити, топли и слънчеви поляни и скали) важна роля играе облеклото: необходими са здрави високи обувки и панталон.
Първа помощ при ухапване от змия

- Най-важното е запазването на спокойствие и ограничаване  двигателната активност на пострадалия.
- По възможност да се огледа внимателно змията с цел по-късната й идентификация.
- Добре е да се обездвижи ухапаното място и при възможност да се шинира и бандажира, но без да се спира кръвообращението му.
- По най-бързия начин (но не от страна на пострадалия) да се потърси лекарска помощ.

Какви са външните белези на пепелянката?
Разпознаването на пепелянката може да стане по следните ясно видими белези:
- сравнително късо и дебело за дължината си тяло;
- много къса опашка - преходът от тялото към опашката не е така равномерен, както при смоците;
- главата е с добре изразена сърцевидна форма, рязко (ясно) отделена от тялото;
- на върха на муцуната има добре оформено рогче от люспи, каквото липсва у всички останали български змии (най-характерен белег!);
- наличие на ясно отделена от основния цвят на тялото зигзагообразна шарка;
- люспи с кил в средата, а не гладки;
- вертикална зеница, а не хоризонтална.

Възможно е объркването на тази отровна змия с медянката, поради привидната им прилика в големината, а често и в основния цвят на тялото. При последната обаче задължително липсват: рогче на муцуната, зигзагообразна окраска, люспи с кил в средата, вертикална зеница.

Отровата на пепелянката - действие, симптоми, прогноза
Отровата на тази змия атакува преди всичко кръвообращението, кръвта, кръвните елементи и тъканите в близост до мястото на ухапване. То е болезнено, отекло и възпалено.
Общите симптоми са: чувство на страх, слабост, световъртеж, главоболие, сърцебиене, отпадналост, потене и гадене. При по-тежки случаи се наблюдават температура, повтарящо се повръщане, стомашни колики. Спадането на кръвното налягане може да доведе до опасен колапс на кръвообращението.
При евентуалното действието на невротоксичните съставки на отровата (което се случва по-рядко) се наблюдават смущения в зрението, говора и равновесието.
При физически здрави възрастни хора в повечето случаи симптомите отшумяват сами до 2 - 4 дена.
Реакцията на организма на ухапания зависи от няколко главни фактора:
- количеството и качеството на отровата;
- теглото и здравословното състояние на ухапания;
- мястото на ухапването;
- времето и вида на предприетата терапия.

Неблагоприятни фактори по отношение на прогнозата са:
- лошо здравословно състояние на ухапания;
- слаб организъм (малки деца, стари хора);
- алергии;
- лошо място на ухапването: глава, шия, коремна област, сърдечна област.

Какво не трябва да правите, ако ви ухапе пепелянка?

- да слагате стегната превръзка над мястото на ухапването - това ще доведе до спиране на разпространението на отровата по кръвен път в организма, като по този начин ще се изолират естествените механизми на организма за неутрализирането й; цялото количество отрова ще се локализира, което може да доведе до тежки некрози, а в някои случаи - до ампутация на пръсти или крайник;
- да правите дълбоки разрези на мястото на ухапването, особено при липсата в полеви условия на чист инструмент; практиката е показала, че подобни действия в повечето случаи не помагат, а водят до нежелани усложнения;
- да изсмуквате кръвта от ухапаното място, защото това (дори при микроскопични ранички в устната кухина) означава пряко вкарване на отрова в кръвообращението;
- да употребявате алкохол;
- да бягате, да викате, да извършвате резки движения.